Generator de numere aleatorii (rand & srand) în C ++

^