Funcții IOMANIP: C ++ Setprecision și C ++ Setw cu exemple

^